top of page
Kinderen in de klas

Ons basisprogramma
het concept Rots en Water

Psychofysieke Sociale Competentie Training
Logo Rots & Water

Bevorderen van positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties

Van Dulken biedt een basisprogramma volgens het concept Rots en Water dat zich richt op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Daarnaast wil het ook problemen verminderen omtrent hoe leerlingen zichzelf zien en hoe ze met andere leerlingen omgaan. De focus ligt op het psychologische welbevinden, seksuele autonomie, maar ook het verminderen van agressie en seksueel overschrijdend gedrag. Dit alles leren we aan in een schoolse setting waarbij de leerlingen op een interactieve manier worden betrokken tijdens fysieke oefeningen, spelletjes en scenariotraining. De cursussen zijn beschikbaar voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Eventueel kan deze worden gegeven op locatie, zoals in een basisschool. 

Soms de rots, soms de branding

Ons programma verloopt volgens het concept Rots en Water. De Rots staat voor het kunnen aangeven van uw eigen grenzen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen en uw eigen weg kunnen gaan. Water staat dan weer voor communicatie, kunnen luisteren naar anderen en samen naar oplossingen zoeken. Ook het respecteren van andermans grenzen is hierin belangrijk. Met behulp van dit concept wordt leerlingen via oefeningen, spelletjes en scenariotraining aangeleerd hoe ze zich moeten gedragen in sociale situaties, hoe ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en ontwikkelen ze veelzijdigere gedragsalternatieven. De activiteiten worden afgewisseld met momenten van reflectie in de vorm van kringgesprekken.

Kringgesprekken
Kinderen omarmen in cirkel

Wilt u meer weten over ons programma volgens het concept Rots en Water? 

Contacteer ons voor meer info. 

bottom of page